POMOC CAŁODOBOWA: 667 841 367

ul. Poznańska 2, 62-800 Kalisz

slider

Cmentarz Miejski Kalisz

Cmentarz Katolicki w Kaliszu – noszący także nazwę Cmentarz Miejski – zlokalizowany jest przy ul. Górnośląskiej w dzielnicy Rogatka. Nekropolia ta ma najdłuższą i najbogatszą historię ze wszystkich kaliskich cmentarzy wyznaniowych, bo sięga ona początków XIX wieku, a konkretnie 4 listopada 1807 roku, mimo, że pochówki przeprowadzano tam już przed datą oficjalnego otwarcia. Wśród cmentarzy istniejących na Rogatce jest on jednak najmłodszy.

pogrzeby cmentarz miejski kalisz

Pogrzeby Cmentarz Miejski Kalisz

Cmentarz Miejski w Kaliszu powstał z przeznaczeniem dla mieszkańców miasta wyznania katolickiego, zamieszkujących jego dzielnice peryferyjne. Zdecydowano się umiejscowić go blisko cmentarza dla mieszkańców Kalisza wyznania ewangelickiego. O tym, jak potrzebna była ta nowa nekropolia świadczyć może fakt, że pogrzeby na cmentarzu miejskim w Kaliszu odbywały się bardzo często i w krótkim czasie trzeba było – i to dwukrotnie w odstępach mniej więcej 40 lat – podjąć decyzję o jej powiększeniu. Nie rozwiązało to jednak problemu z deficytem miejsc grzebalnych, dlatego już pod koniec XIX wieku zapadła decyzja o wytyczeniu terenu na nowy cmentarz. Ta kolejna nowa nekropolia to Cmentarz Tyniecki.

Wiek XX zapisał kolejne ciekawe karty w dziejach cmentarza miejskiego w Kaliszu. Decyzja o jego zamknięciu zapadała kilka razy, zawsze jednak z uwzględnieniem możliwości dokonywania pochówków w grobach, które już istniały wcześniej.  Mieszkańcy Kalisza wielokrotnie – nie tylko przy okazji takich pogrzebów, ale również codziennych spacerów – przechadzali się po tym cmentarzu na Rogatce, jednocześnie w ramach swoistych lekcji historii podziwiając pomniki nagrobne. Ich kształty, zdobienia, formy, detale przywodziły na myśl najznamienitsze nekropolie polskie – nic więc dziwnego, że Cmentarz Miejski w Kaliszu szybko zyskał wśród mieszkańców regionu miano „kaliskie Powązki”. Tym bardziej, że pochowane tam zostały również osoby zasłużone dla miasta nad Prosną, jak też żołnierze, którzy walczyli na wielu frontach w obronie niepodległości Ojczyzny.

Niestety, wykorzystanie istniejących miejsc grzebalnych pod aktualne pochówki – choć w pewien sposób rozwiązywało problem ich deficytu – miało też swoje negatywne konsekwencje. Historyczne nagrobki były sukcesywnie likwidowane i zastępowane nagrobkami wykonanymi z lastryko, co sprawiało, że kaliska nekropolia zaczęła w szybkim tempie tracić swój niepowtarzalny, historyczny charakter, gdyż te nowoczesne nagrobki były po prostu mało estetyczne.

Czas PRL, odznaczający się licznymi zaniedbaniami względem zabytków – także tych należących do architektury funeralnej – sprawił, że nawet te zabytkowe nagrobki, które przetrwały, podlegały stopniowemu niszczeniu. Dopiero w latach 90. XX podjęto decyzję o ich ratowaniu. Ze względu jednak na rozmiar zniszczeń dokonanych przez czas i ludzi – dzieło renowacji pomników nagrobnych na Cmentarzu Miejskim w Kaliszu trwa nieprzerwanie do teraz. Fundusze na ten szczytny cel są pozyskiwane w czasie corocznej zbiórki na cmentarzu dnia 1 listopada.